žergti


žergti
žer̃gti, -ia, -ė KBII155, K, Rtr, , NdŽ, 1. tr. , N, M, BzBkXXIV259, L skėsti (kojas): Žer̃k kojas į šalis, mokydamos šokinėti J. | refl. N, Rtr, NdŽ, .intr., tr. R, N sėsti (ppr. ant arklio) skečiant kojas: Aš žergu ant arklio, t. y. koją keliu ant jo J. Gal ir neužtruksiu, – priduria, jau žergdamas dviratį . 2. tr., intr. daryti žingsnį: Kaip gali karvę ant kiemo laikyt: kur žergì, te blynas Mžš. Čia buvo mėlynė, kita kryžiuj (kryžkaulio srityje) – aš ir žer̃gt negalėjau Str. O o, didelis [berniukas], platį žingsnį jau žer̃ga Krš. Milžinas kap žer̃gs žingsnį – tai kelias mylias (ps.) Prng. Kur kiaulį svilina, negalima te žer̃gt [nėščiai], vaikas bus šeriuotas (priet.) Sug. Žergia kelis žingsnius atbulas . Pasitampė kelnes ir botkočiu pasiramsčiuodamas žergė porą laiptelių pasveikinti šeimininkės M.Katil. 3. intr. žengti perkopiant: Per slenkstį žergia ir griūna Ign. Aš par jį lipu, žergiù – neina nuo slenksčio, nesikelia niekaip Mžš. Tu tai jau i par slenkstį žer̃gdamas išgersi Str. Langą atsidariau ir žergiù Slm. Žer̃ga par notnėrę, kad i mižes nudega, bet neraus [tinginės] Sd. Perlipo vielinę tvorelę ir tiesiai patraukė, žergdamas per bėgius, į geležinkelio stotį J.Ap. Ji mostelėjo ranka ir pati ėjo daržo vagomis. Jis žergė iš karto per dvi, per tris M.Katil. Nežerk par ližę, bo duona atšoks LTR(Rs). Nežer̃k per žmogų – neaugs Ds. Nežerk per agurkų ežią – bus kartūs agurkai Ds.žengti, lipti į ką: Na, brač, žerk į kubilioką, mirk, prauskis ir trinkis Vaižg. 4. intr. Plk, Slnt, Krp, Km, Užp, Šmn žengti, žingsniuoti plačiu žingsniu: Žer̃ga, tik žer̃ga – nesugenam Krš. Kai žergiù dideliais žingsniais, niekas nebepaveja Šd. Žergė Valius, pasigėrėdamas rytdienos reginiu, ir trenkė kaktą į kažin ką kietą M.Katil. Tik baisu žiūrėt, kad kerdžius išgena bandą, ir tavo jaučiai pro vartus vaitodami žer̃gia K.Donel. | Kur žergì? Sdk. Bet Juzis, iš paskos eidamas, mato, kad Valentas žergia kažkaip nestipriai J.Paukš. 5. intr., tr. Ktk kerpant ar pjaunant kuokštais palikti: Atlaša dalgė žer̃gia Mlt. Dalgė labai siaurutė, sudilus, tai greit pjaut negaliu, žer̃gia, pievą gadina Lel. Žer̃gia žolę dalgė, reikia galąst Dglš. Tos žirklės žer̃gia, nebekerpa – reikia galąst Ut. Jei per avikirpes peržengsi, tai žirklės vilnas žer̃gia Km. 6. refl. vėptis, skirtis, skleistis į šalis: Siaurų kailinių žambai žer̃gas Šts. Tėvai, čia tavo kaklas še kai žer̃gias Jrb. 7. intr. prk. apkalbėti, užsipulti: Antra tokia yr Šilalė[je] – ant visų žer̃ga i žer̃ga Lkv.
◊ plačiaĩ žer̃gtis daug ko trokšti, siekti: O, plačiaĩ žer̃gas vyrelis – piningų lig kaklo, mergų pulkai Krš.
\ žergti; apžergti; atžergti; įžergti; išžergti; nužergti; pažergti; peržergti; pražergti; prižergti; sužergti; užžergti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • žergti — žer̃gti vksm. Žergiù ant árklio …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • žergdinti — žer̃gdinti, ina, ino K, DŽ, žergdìnti, ìna, ìno DŽ2 1. caus. žergti 1. ║ NdŽ Žer̃gdink jį ant žirgo, kol užžerg[d]insi J. 2. caus. žergti 3: Žer̃gdinti per tvorą NdŽ. 3. NdŽ žr. žarginti 1. žergdinti; apžergdinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžergti — apžer̃gti, ia (àpžergia), àpžergė tr. K, Š, Rtr, NdŽ, KŽ 1. Q82, R, R65, MŽ, MŽ86, N, D.Pošk, M, L, LVI139, Grv, Lz apimti, apskėsti kojomis: Arklį apžer̃gęs sėdi jis J. Apžer̃gusys arkluką ir atjo[ja] į atlaidus End. Priešakyje, širmą žirgą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atžergti — atžer̃gti, ia (àtžergia), àtžergė 1. refl. išskėsti kojas: Tu atsižergei (paraštėje išsižergei) tavo kojoms priš visus praenčius ir didei apsikekšavai BBEz16,25. 2. tr. KŽ, Pp žengiant grįžti atgal: Peržengiau tave – nebeaugsi, palauk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išžergti — išžer̃gti, ia (ìšžergia), ìšžergė NdŽ, PgrT26 1. tr. BŽ479, Rtr, KŽ, DŽ1 išskėsti į šalis (kojas): Išžer̃k kojas ir išsižergęs šokinėk skepetinę J. Išžer̃gęs vaiką an pečių nešiojas Mrc. Aukštesnysis [kareivis] atsismaukia munduro rankoves iki… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • keturopti — keturopti, ia, ė tr. žergti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kevinklioti — kevìnklioti, ioja, iojo 1. tr. maišyti, painioti: Jis kevìnklio[ja] visas kalbas į vieną, t. y. maišo, sudeda: lenkiškai, vokiškai, lietuviškai... J. Ką tu čia teip kevìnklioji? J. | refl.: Kevìnkliojasi virvės J. 2. intr. Tv plačiai žergti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nužergti — nužer̃gti, ia (nùžergia), nùžergė Š 1. intr. MŽ, N žergiant nulipti: Jis nùžergė nuo arklio J. Tomas nenoromis nužergia nuo dviračio rš. 2. tr., intr. nužengti, nueiti kiek: Nùžergė tris žengsnius ir jau guli – buvo ištinę nuog bado… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažergti — pažer̃gti, ia, pàžergė tr. 1. NdŽ kojomis suspausti. 2. NdŽ kiek pažengti: Pažergęs porą žingsnių atsidūriau prie durų rš. žergti; apžergti; atžergti; įžergti; išžergti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peržergti — K, paržergti J.Jabl; D.Pošk 1. tr., intr. MŽ, N, NdŽ, KŽ perlipti, peržengti (per) ką: Par grabę ar paržergsi? J. Žinoma, reikėtų pastovėti, palaukti pas duris, bet jis eina, kojos peržergia slenkstį V.Bub. Negaliu, per šiaudą greit neperžergsiu… …   Dictionary of the Lithuanian Language